Nurul Fikri Zakat Center

Sahabat Dhu'afa Mitra Muzaki

Kajian Streaming Membangun Solidaritas Untuk Muslim Aleppo

Kajian Streaming Membangun Solidaritas Untuk Muslim Aleppo

Keberkahan Syam Dalam Al-Qur’an Tidak kurang dari lima ayat yang menetapkan keberkahan bagi Syam. Firman Allah di dalam surah al-anbiya ayat 71 :

“Dan kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia”.

Ibnu Katsir berkata ‘Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya,dan membebaskannya dari mereka dengan berhijrah ke Negeri Syam.

Kemudian firman Allah didalam surah al-anbiya ayat 81

“Dan (telah kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu”.

Dan juga firman Allah di dalam surah Sabaa ayat 18

“Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya,beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu dikota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman.”

Selain dari ayat-ayat al-qur’an diatas,keberkahan syam juga banyak disebutkan di dalam hadits Rasulullah saw. Diantara keutamaan syam yang lain adalah ; syam merupakan tempat para para Nabi. Syam menjadi tempat tinggal banyak Nabi. Dari Nabi Ibrahim yang hijrah ke syam,Nabi Luth,Nabi Ya’kub,Nabi Musa,Nabi Isa dan lainnya. Dan akhirnya,Allah menjadikannya milik umat Muhammad setelah bangsa yahudi menempuh jalan kesesatan.

Syam kini sedang berduka

Sejak 5 tahun terakhir,sedikitnya 300.000 muslim suriah menjadi korban kejahatan Basyar Asad yang notabene seorang syiah Nusairiyah. Bahkan kini negara-negara komunis ikut bergabung membunuhi umat islam di Suriah,Aleppo khususnya.

Sebagai seorang muslim kita pasti akan miris dengan kondisi yang saat  ini menimpa umat islam di sana. Atas dasar kepedulian itulah,NF ZAKAT CENTER Cab.Sampit pada ahad,25 Desember 2016 menggelar kajian streaming bertajuk ‘Membangun Solidaritas Untuk Muslim Aleppo’. Pada pekan sebelumnya juga sempat digelar aksi penggalangan dana oleh para relawan NF Cab.Sampit. Dua gelaran ini bertujuan untuk menunjukkan simpati umat islam di Sampit atas apa yang menimpa umat islam di Aleppo,Suriah secara umum.

Sampai dengan hari senin,26 Desember 2016,dana yang terhimpun dari umat islam Sampit untuk umat islam Aleppo berjumlah Rp.27.158.694,00 dan insyaa Allah akan terus bertambah karena aksi penggalangan dana peduli Aleppo akan terus berlanjut.

BACA JUGA :  Berdayakan Keterampilan Ibu-Ibu Kereng
Kirimkan halaman kami kepada teman-teman anda via facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *